ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

          งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการหอพัก 5-12 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังรายละเอียดประกาศที่แนบท้ายนี้
Click


หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 

Back