สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน

 

Back