ภาพจากการจัดโครงการศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกม) ครั้งที่ 6

     รวบรวมภาพความประทับใจ รอยยิ้ม มิตรภาพ และความร่วมมือในการจัดโครงการศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกม) ครั้งที่ 6 "กล้วยไม้รวมใจ จุดไปวิชาชีพ ดวงประทีปแผ่นดิน" ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560

     จากการที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกม ครั้งที่ 6 จากความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรจากทุกสถาบันเข้าร่วมในพิธีเปิด-ปิด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้แก่ การเดินขบวนพาเหรด โชว์คฑากร หลีดเดอร์ การแสดง งานเลี้ยงต้อนรับ กีฬาสากล 6 ชนิดกีฬา กีฬาพื้นบ้าน 8 ชนิดกีฬา การประกวดดาว-เดือน การเสวนาเพื่อหาความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจ รอยยิ้ม มิตรภาพและความร่วมมือของนักศึกษาวิชาชีพครูจากทั้ง 6 สถาบัน แล้วพบกันใหม่กับกีฬากล้วยไม้เกมครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปีพุทธศักราช 2561

ดูภาพเพิ่มเติม ClicK

หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 


Back