การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 1 (TOEIC Vocabulary)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ
PSU Spelling Bee Section 1 (TOEIC Vocabulary)

ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท
-แข่งขันระดับคณะ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
-แข่งขันระดับวิทยาเขต วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
 

สามารถสมัครออนไลน์ ภายใน 15 มีนาคม 2560
https://goo.gl/forms/JpXw3UQTupt1eDP73

อ่านกติกา: https://goo.gl/OoFEqv

คลังคำศัพท์: https://goo.gl/BbHwsZ

Back