จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีพิเศษ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
1.คอมพิวเตอร์
2.ปริ๊นเตอร์
3.โปรเจคเตอร์ 

Back