คณบดี มอบเครื่องคอมพิวเตร์และปริ้นเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

          วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเอกสารและเพื่อความคล่องตัวในการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี นายอาแว ปะจู นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เข้ารับมอบดังกล่าว

          ทั้งนี้ คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ได้กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาอย่างเป็นทางการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในนามของสโมสรนักศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์


หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 

Back