ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู สควค. ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู สควค. (ระดับปริญญาโททางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งรายละเอียดการสอบและสถานที่สอบ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

Back