มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการค่ายฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังประสบอุทกภัย

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดค่าย "ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังประสบอุทกภัย" ให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการประสบอุทกภัย ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา  ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          จากเหตุการณ์อุทกภัย (น้ำท่วม) ในภาคใต้เมื่อช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบจากการเข้าท่วมขังและใหลหลากเข้าสร้างความเสียหายให้พี่น้องประชาชนในหลายด้าน หน่วยงานต่าง  ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งหลักทั้งทางด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษาของประชนในพื้นที่ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ระยะซ่อมแซม และระยะฟื้นฟูในพื้นที่ต่าง ๆ นั้น

          สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังประสบอุทกภัยให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยผ่านการลงพื้นที่และจัดกิจกรรมโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา  ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

          ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้น มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนให้มีสีสันสวยงาม การปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพ้นท์กำแพง ทาสีรั้วถนนและแนวถนน ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอน จัดสวนหย่อม ทาสีโรงอาหาร ทั้งนี้ ยังมีการออกไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนจำนวน 4 หลัง อีกด้วย

Back