มหกรรม EDU Festival “ความสามารถภายใต้หน้ากาก (The Mask Talent)”

 

          สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมชมโครงการมหกรรม EDU Festival“ความสามารถภายใต้หน้ากาก (The Mask Talent)” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการแสดงออกความสามารถที่สร้างสรรค์ เพิ่มสีสันและมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในการประชันความสามารถ ร้อง เต้น เล่นละคร/ดนตรี  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 19.00 - 23.00 น. ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

น่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/
กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU

Back