เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ทีมผู้บริหารฯ คณาจารย์และ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ
วันที่ 4 เมษายน 2560

Back