ค่ายฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังประสบอุทกภัย รร.บ้านกวาลอซีรา จ.นราธิวาส

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดค่ายฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการช่วยเป็นส่วนหนึ่งของขวัยและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุกทกภัย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือเนชั่น บอดเคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

          โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน นำโดย อาจารย์นวมน จันทร์กลิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แต่งแต่มสีสันให้กับบริเวณโรงเรียนให้มีสีสันสดใส สวยงาม ทั้งยังได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม จำนวน 4 หลังด้วยกัน สร้างร้อยยิ้ม มิตรภาพและความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นที่ยินดีของคณะครู นักเรียนและคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

Click ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่1
Click ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่่2

CR. รูปภาพจากฝ่ายเทคนิคสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ฟิส นัส สารีฟ)

หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/
กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU

Back