ประกาศเลื่อนการจัดโครงการ EDU Festival “ความสามารถภายใต้หน้ากาก (THE MASK TALENT)”

          ตามที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ EDU Festival “ความสามารถภายใต้หน้ากาก (THE MASK TALENT)” ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 นั้น เนื่องจากเกิดความขัดข้องในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานให้ลุล่วงไปได้ นั้น

          ในการนี้ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม EDU Festival “ความสามารถภายใต้หน้ากาก (THE MASK TALENT)” ไปเป็นวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 19.00-23.00 น ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ


          จึงเเจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้


หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/
กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU

Back