รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ THE ASEAN LEARNING NETWORK SOCIAL ENTERPRISE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (SEED) PROGRAM ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เนื่องจาก Parahyangan Catholic University มีกำหนดจัดโครงการ the ASEAN LEARNING NETWORK Social Enterprise for Economic Development (SEED) Program ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ คนละ 500 USD (ประมาณ 17,500 บาท) ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างประเทศ อนึ่ง วิทยาเขตปัตตานี มีทุนสนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับการพิจารณาคัดเลือกจากวิทยาเขตปัตตานี

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Back