รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UNSOED Intercultural Summer Camp 2017, Indonesia / 7- 12 August 2017

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ UNSOED Intercultural Summer Camp 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 12 สิงหาคม 2560 Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, Indonesia

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงทาง Email iro.unsoed1@gmail.com หรือส่งใบสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์


ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Back