รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Indonesian Cultural Immersion Programme 2017 (UM iCamp 2017)

Universitas Negeri Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Indonesian Cultural Immersion Programme 2017 (UM iCamp 2017) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย โดยทางเจ้าภาพจัดโปรแกรมใน 3 รูปแบบ คือ 1) Interactive classroom activities 2) Self-directed study และ 3) Cultural field trips ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2560 ณ Universitas Negeri Malang

 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางไปยังเจ้าภาพโดยตรงทาง Email: oia@um.ac.id หรือ ส่งใบสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Back