หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

                      ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา "โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2560"  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

download หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

Back