มูลนิธิตั้งเซ็กกิม(บริษัท นานมี จำกัด) มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ โทร 086-489-2965

Back