โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ

สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Back