ประกาศยกเลิกหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบสุขภาพจิตในโรงเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการบูรณาการร่วมสมัย (รหัสหลักสูตร60209002)

                     ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบสุขภาพจิตในโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบูรณาการร่วมสมัย (รหัสหลักสูตร60209002) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20,26-27 สิงหาคม 2560 และ 2-3, 9-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา เนื่องจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (กรณีทีผู้อบรมท่านใดที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนคืนให้ หากท่านมีข้อส่งสัยติดต่อ 086-4892966)

                  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Back