กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดภายในห้องทำงานและกิจกรรมพวนดินและปรับสภาพดินหลังห้องสำนักงานเลขา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดภายในห้องทำงานและกิจกรรมพวนดินและปรับสภาพดินหลังห้องสำนักงานเลขา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

Back