เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Follow up mini SEED

      เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Follow up mini SEED จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2560 วิทยาลัยอิสลามศึกษาใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษาในสังกัดของท่าน จำนวน 2 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นในระหว่างการเข้ากิจกรรมพร้อมส่งรายชื่อมายังวิทยาลัยอิสลามศึกษาภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามทางช่องทางe-mail

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี้


Back