วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐

วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐
      คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ
รำลึกวันมหิดลร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ,บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (บังสุกุล)
และพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์

ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 24 กันยายน 2560

Back