งานเกษียณอายุราชการบุคลากร

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ได้มีการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ชื่องาน“รักเรา.....ไม่เก่าเลย” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมาร่วมงาน  ภายในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนอนุบาลสาธิต, กล่าวสดุดีผู้เกษียณ โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, รับชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ, มอบโล่แด่ผู้เกษียณอายุราชการ, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

Back