"รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9"

เปิดนิทรรศการศิลปกรรม"รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9"

โดย คณาจารย์และนักศึกษาเอกศิลปศึกษา วันที่ 12-31ตุลาคม 2560

ณ อาคารศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีBack