กิจกรรมสวดมนต์เพื่อพ่อหลวง

กิจกรรมสวดมนต์เพื่อพ่อหลวง
      
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์เพื่อพ่อหลวงถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตลอดเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องโถง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2560Back