ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตะเคียนทอง (วัดตก)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตะเคียนทอง (วัดตก)
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

Back