วันรูสะมิแล ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมรำลึกวันรูสะมิแลร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, กิจกรรม 50 ปี ม.อ. (ปัตตานี) เพื่อสังคม และประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
และกิจกรรม "50 ปี สายธารแห่งความทรงจำ" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

 


Back