ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2561 กำหนดการเดิม 2-3 และ 16-17 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนเป็น 16-17 และ 23-24 ธันวาคม 2560


Back