รับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทุนวันครู ประจำปี 2561

รับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทุนวันครู ประจำปี 2561

      คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาเนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังเอกสารที่แนบ หรือขอรับใบสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  อาคาร 10ชั้น คณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม  2560
และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์และวันเวลา สถานที่ ภายใน วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

 


      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
โทร 086-4892965, 097-2381080  (ในวัน เวลา ราชการ)

Back