ทำบุญคณะศึกษาศาสตร์
และวันขึ้นปีใหม่ 2561

      คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะศึกษาศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ "50ปี ศึกษาศาสตร์ ร่มเย็น" 
เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี

 

 


 Back