ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องด้วยวันครูประจำปี 2561 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 07.00- 12.00 น.
เนื่องด้วยวันครูประจำปี 2561 
เพื่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม


Back