ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานสีบลู ม.อ.ปัตตานี

      คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเห็นความสำคัญ กำหนดจัดงานวันเด็ก2561
ได้รับเกียรติโดยประธานในพิธี คือ อ.ดร. รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่1 และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2560 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมวันเด็ก เน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองสนุกร่วมกับบุตรหลานของตน
และฝึกฝนการทำงานของนักศึกษาได้ฝึกสร้างสรรค์รอยยิ้มและแบ่งปันให้แก่กัน ในงาน Thailand children’s day 2018
ณ ลานสีบลู (Blue square) เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Back