วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561

      ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมทำบุญคณะศึกษาศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561 และในช่วงถัดมาเป็นกิจรรมพิธีไหว้ครู กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สวดคำฉันท์ราลึกพระคุณครู การแสดงพิธีเปิดชุดเทิดพระคุณครูดี 4 ประการ การแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์อาวุโส ตัวแทนนักศึกษามุสลิมมอบช่อดอกไม้แก่ตัวแทนคณาจารย์มุสลิม มอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง มอบเกียรติบัตรนักศึกษาตัวอย่าง มอบทุนการศึกษาวันครู มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษาสโมสรคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา2559 และการบรรยายพิเศษ โดย “ คุณครูสมศรี ชุมนุมมณี ” ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์ในหอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญ

 

Back