ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

          คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 หัวข้อเรื่อง "สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่" ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมผ่านความเห็นจากหัวหน้าโปรแกรม และส่งไปยังฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลา 16.00 น.

          ฝ่ายวิชาการฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน โดยจะแจ้งวันเวลาและสถานที่การคัดเลือกให้นักศึกษาทราบในครั้งต่อไป

          รางวัลการแข่งขัน

               1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

               2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ โล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท

               3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับ โล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 

               ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร

    

Back