กิจกรรมทำบุญภาควิชาพลศึกษา

วันที่ 07/02/2561 ณ ตึก15 ภาควิชาพลศึกษา
กิจกรรมทำบุญภาควิชาพลศึกษา

และพิธีมอบเสื้อประจำเอกพละให้กับนักศึกษาชั้นปีที่2 
โดยทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำภาคพลศึกษาร่วมเป็นเกียรติในงาน
พร้อมรับประทานอาหารเช้าร่วมกันBack