ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง

         คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริาหารงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา 

เพื่อปฏิบัติงานด้านทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back