มหกรรมกีฬา 9 ประสานเกมส์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการมหกรรมกีฬาเก้าประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

ตอน Jacaranda game 2017
ในวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561


Back