ประกาศ ตารางสอบ TELL ME MORE (Progress Test)

ประกาศ ตารางสอบ TELL ME MORE (Progress Test)

      *นักศึกษาต้องนำหูฟัง และบัตรประจำตัวนักศึกษาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ

      *นักศึกษาต้องเข้าใช้งานโปรแกรมตามคะแนนสอบ Placement Test  รายละเอียดดังรูป


      

 

ติดต่อสอบถาม โทร.08-6489-2969 ฝ่ายวิชาการฯ

Back