การแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นำนักกีฬานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  เข้าร่วมโครงการแข่งขัน  " กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 7 "  

ภายใต้แนวคิด " การแข่งขันครูพระราชา ข้าของแผ่นดิน"  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โดยคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ได้ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 6 สถาบัน 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา , มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันเข้าร่วมสังเกตการณ์

สำหรับรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 7 ชนิดกีฬา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน , กิจกรรมการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ,

การประกวดคทากร , การประกวด "Miss & Mister and Miss Beauty Queen Education Idol 2017"

มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 2,300 คน การแข่งขันในปีนี้ ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

Back