พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาเก้าประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

ช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษา เหล่าคณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาเก้าประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งใช้ชื่อตอนว่า “Jacaranda Games 2017” ที่มีที่มาจากชื่อทางวิทยาศาสตร์ของดอกศรีตรังซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้ Concept Theme งานความเป็นอารยธรรม 9 อารยธรรม    โดยความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก ดร.บดินทร์ แวลาเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬาอาวุโส และบุคลากร จากหลากหลายคณะเข้าร่วมรับชมขบวนพาเหรด   และกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่สอดแทรกความเป็นอารยธรรมตามconceptที่วางไว้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความร่วมมือของนักศึกษาทุกคณะในการรังสรรค์รูปแบบงานสุดตระการตา และมีการยิงธนูจากเหล่านักกีฬาชมรมน้องใหม่อย่างชมรมยิงธนู  อันเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันในครั้งนี้


 

Back