โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา2560

โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2560  วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

ช่วงเช้า  เริ่มต้นเวลา 08.00 น. และในเวลา 10.00 - 12.00 น.

พบกับการบรรยาย โดย  ครู เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ  ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ครูคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปประเทศไทย
กับการบรรยาย ในหัวข้อ  “คิดเพื่อปั้นครู”  ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี  ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ 

ช่วงเย็น เริ่มเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป  ณ สนามด้านข้าง สนอ. ตามกำหนดการดังกล่าว

Back