ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยกับการสอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้

             คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศ

Back