วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปี

คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิทยาเขตปัตตานี
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปี
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back