เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program of Fall 2018

SvcqUz.jpg

Tamkang University (TKU) ไต้หวัน กำหนดจัดโครงการ “Student Exchange Program of Fall 2018” สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (Fall Semester) ระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 ตามข้อตกลงระหว่าง TKU กับ PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถส่งนักศึกษาได้สูงสุดไม่เกิน 2 คน

1. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร :
นักศึกษาที่สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษา โดยทาง TKU จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. การส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดผ่านคณะต้นสังกัด 
ปิดรับการสมัคร : วันที่ 25 เมษายน 2561 (ภายในเวลาราชการ) หากเอกสารไม่สมบูรณ์ จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ โปรดตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนก่อนส่งมายังคณะต้นสังกัด

3. ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ : คลิกตรงนี้ 

หมายเหตุ : หากมีนักศึกษาสมัครมากกว่า 2 คน คณะจะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาโดยเรียงลำดับ ตามการคัดเลือก 

ติดตามข้อมูลทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook หรือ งานบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 073-337386
Back