[ด่วน] โครงการ DUO Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์ โครงการ DUO Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2018 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายัง งานวิเทศสัมพันธ์ ว.ข.ปัตตานี ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

SLJncu.jpg

Back