"วิ่งไปกับครู" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ระดมทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ และจัดสรรทุนมอบแก่นร.นศ.ที่เรียนดี มีจิตสาธารณะ ขาดแคลนทุนทรัพย์

เช้าวันนี้ (26 ส.ค.2561) ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน "วิ่งไปกับครู เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 Run with Teachers 2018" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำคัญการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ สำหรับวันนี้ กิจกรรมวิ่งไปกับครู ประเภท ฟันรัน แบ่งตามช่วงอายุ และมินิมาราธอน ประเภท ชาย หญิง และ แบ่งตามช่วงอายุ และกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

"กิจกรรมวิ่งไปกับครู ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย มีกิจกรรมร่วมกัน ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย รายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปพัฒนาการศึกษา จัดสรรเป็นทุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมพัฒนาบัณฑิตให้เข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย สู่ภาคใต้ สมดังวิสัยทัศน์ในการพัฒนาครู "รศ.ดร.เอกรินทร์ กล่าวและว่า
คณะศึกษาศาสตร์ ยังมีบทบาทในฐานะองค์กรทางการศึกษาในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว รายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ "89 ปี คุรุราชานุสรณ์"เป็นอาคารปฏิบัติการที่เป็นต้นแบบการเรียนการสอนของภาคใต้ ที่มีความพร้อมเพรียง ทันสมัย ตอบโจทย์ทางการศึกษา ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆทางการศึกษา บูรณาการศาสตร์ในพื้นที่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน เตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้รอบในเนื้อหาวิชา

ด้านรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม และขอขอบคุณที่มีส่วนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในการร่วมกันวิ่งไปกับครู และมีส่วนสนับสนุนสถาบันในการผลิตครู ก่อสร้างอาคาร "89 ปี คุรุราชานุสรณ์"ซึ่งมีการเตรียมการมานานแล้ว ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ตามพระราชปณิธาน

"วิ่งไปกับครู มีคุณค่า คือ ร่วมรำลึกถึงพระคุณครู เราทุกคนมีครู ผู้สร้าง สร้างอนาคต และสร้างชาติ และเรายังมีส่วนร่วมสร้างครูในอนาคต กิจกรรมในวันนี้อบอุ่นมาก ได้ประโยชน์ต่อตนเอง คือ สุขภาพ ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ คือ การสร้างครู วันนี้มีตัวแทนที่เป็นศิษย์เก่ามาร่วมวิ่ง คนที่ไม่ได้มาก็ส่งใจมา และจะได้มาร่วมในกิจกรรมของทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป" รองศาสตราจารย์อิ่มจิต กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า กิจกรรมวิ่งไปกับครู มีทั้งประเภท ฟันรัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร และ ประเภทมินิ มาราธอน ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งผ่านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนจ้าวสมุทร หาดรูสะมิแล สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดปัตตานี ชมทัศนียภาพสองข้างทางในบรรยากาศยามเช้า ผู้เข้ากิจกรรมเกือบ 2,500 คน

หลังนั้นเป็นการมอบรางวัลโล่รางวัล เหรียญที่ระลึก และของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภท กิจกรรมเปิดตัวบทเพลง "50 ปี คณะศึกษาศาสตร์" แต่งและร้องโดยนักศึกษาปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นครูที่จบจากคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สร้างความประทับใจ และเป็นสื่อเชื่อมร้อยสายใยระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

จากนั้นเป็นการจับสลากหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรม และปิดกิจกรรมโดยการกล่าวขอบคุณโดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีBack