พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2561 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ตึกอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยพิธีลงนาม MoU ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Dr.Alexander N.Cartwright    อธิการบดี University of Missouri และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนาม โดยแขกผู้มีเกียรติ 3 ท่าน จาก University of Missouri ในครั้งนี้ ได้แก่ Dr. Alexander N. Cartwright พร้อมภรรยา Mrs. Melinda S. Cartwright และ Sang S. Kim, Director of Asian Affairs Center and MITI การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้ง 3 ท่านตั้งแต่วันที่ 27-29 กันยายน พุทธศักราช 2561   ได้รับการประสานงานและสนับสนุนโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา นิจจรัลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวานิช และนางสาวนูรฮัม ฮะซา ร่วมให้การต้อนรับ

Back