ภัทรมหาราชสดุดี

      วันที่12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวัน คล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ


Back