ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูภาษาไทย

     คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูภาษาไทย

เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิต

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back