ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการวิทยฐานะปี 2562 รุ่น7-8

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีรายชื่ออบรมรุ่น 7 รุ่น 8 หรือคนที่สนใจจะย้ายมารุ่น 7 รุ่น 8 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301